Con kiểm tra trực tuyến sau hơn 2 tháng nghỉ hè, phụ huynh cần lưu ý gì?

Học sinh Hà Nội sẽ kiểm tra học kỳ trực tuyến sau hơn 2 tháng nghỉ hè. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Học sinh Hà Nội sẽ kiểm tra học kỳ trực tuyến sau hơn 2 tháng nghỉ hè. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Học sinh Hà Nội sẽ kiểm tra học kỳ trực tuyến sau hơn 2 tháng nghỉ hè. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top