Còn hiện tượng “dạy bơi… trên giấy”, phổ cập bơi là điều không tưởng!

Mùa hè đến, nhiều em nhỏ được gia đình đưa ra sông, hồ để học bơi. Ảnh Sơn Tùng.
Mùa hè đến, nhiều em nhỏ được gia đình đưa ra sông, hồ để học bơi. Ảnh Sơn Tùng.
Mùa hè đến, nhiều em nhỏ được gia đình đưa ra sông, hồ để học bơi. Ảnh Sơn Tùng.
Lên top