Con bước vào lớp 6, phụ huynh cần lưu ý gì?

Học sinh sẽ tham gia kỳ thi đánh giá năng lực vào lớp 6 của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam vào tháng 7. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh sẽ tham gia kỳ thi đánh giá năng lực vào lớp 6 của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam vào tháng 7. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh sẽ tham gia kỳ thi đánh giá năng lực vào lớp 6 của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam vào tháng 7. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top