Có ý tưởng khởi nghiệp, học sinh-sinh viên có cơ hội giành 100 triệu

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019 sẽ nhận ý tưởng khởi nghiệp đến 17h ngày 16.8.2019.
Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019 sẽ nhận ý tưởng khởi nghiệp đến 17h ngày 16.8.2019.
Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019 sẽ nhận ý tưởng khởi nghiệp đến 17h ngày 16.8.2019.
Lên top