Có thể tiếp tục lùi kỳ thi THPT quốc gia nếu học sinh nghỉ học kéo dài

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ vào lịch trở lại trường của học sinh để có những điều chỉnh về khung thời gian năm học cho phù hợp. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ vào lịch trở lại trường của học sinh để có những điều chỉnh về khung thời gian năm học cho phù hợp. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ vào lịch trở lại trường của học sinh để có những điều chỉnh về khung thời gian năm học cho phù hợp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top