Có thể tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ cho học sinh Hà Nội

Nhiều khả năng học sinh Hà Nội sẽ tiếp tục được nghỉ học cho đến hết tháng 4. Ảnh: Trường Nguyễn Siêu
Nhiều khả năng học sinh Hà Nội sẽ tiếp tục được nghỉ học cho đến hết tháng 4. Ảnh: Trường Nguyễn Siêu
Nhiều khả năng học sinh Hà Nội sẽ tiếp tục được nghỉ học cho đến hết tháng 4. Ảnh: Trường Nguyễn Siêu
Lên top