Có thể lùi thời gian kết thúc năm học do dịch virus Corona

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ. Ảnh: PV
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ. Ảnh: PV
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ. Ảnh: PV
Lên top