Có thể đề nghị lùi thời điểm áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới nếu cần thiết

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Bộ GDĐT (Ảnh: PV)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Bộ GDĐT (Ảnh: PV)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Bộ GDĐT (Ảnh: PV)
Lên top