Cơ sở giáo dục nghề nghiệp đìu hiu: Vì đâu nên nỗi?

Không ít trường nghề ký cam kết với sinh viên về cơ hội việc làm. Ảnh PV
Không ít trường nghề ký cam kết với sinh viên về cơ hội việc làm. Ảnh PV