Có sinh viên là F1, F2, trường đại học thông báo khẩn

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM phát thông báo khẩn sau khi có sinh viên là F1, F2. Ảnh: SPKT
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM phát thông báo khẩn sau khi có sinh viên là F1, F2. Ảnh: SPKT
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM phát thông báo khẩn sau khi có sinh viên là F1, F2. Ảnh: SPKT
Lên top