Có nên dừng các cuộc thi giải Toán, tiếng Anh qua mạng?