Có lợi ích nhóm hay không trong tranh cãi về sách "Công nghệ giáo dục"?

PGS Trần Xuân Nhĩ chia sẻ quan điểm liên quan đến cuộc tranh cãi về sách "tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục" của GS Hồ Ngọc Đại.
PGS Trần Xuân Nhĩ chia sẻ quan điểm liên quan đến cuộc tranh cãi về sách "tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục" của GS Hồ Ngọc Đại.
PGS Trần Xuân Nhĩ chia sẻ quan điểm liên quan đến cuộc tranh cãi về sách "tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục" của GS Hồ Ngọc Đại.
Lên top