Cơ hội tìm việc làm tại Ngày hội giáo dục hướng nghiệp ở ĐH Thái Nguyên

Các bạn trẻ tham dự ngày hội được tư vấn về việc chọn trường, chọn ngành và có cơ hội tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp uy tín.
Các bạn trẻ tham dự ngày hội được tư vấn về việc chọn trường, chọn ngành và có cơ hội tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp uy tín.
Các bạn trẻ tham dự ngày hội được tư vấn về việc chọn trường, chọn ngành và có cơ hội tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp uy tín.
Lên top