Cơ hội nào cho những giáo viên hợp đồng xét tuyển vào biên chế?

Ông Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: T.T
Ông Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: T.T
Ông Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: T.T
Lên top