Cơ hội đổi mới giáo dục từ dịch COVID-19

Giáo viên ở Hà Nội thực hiện dạy học qua truyền hình. Ảnh: Phan Anh
Giáo viên ở Hà Nội thực hiện dạy học qua truyền hình. Ảnh: Phan Anh
Giáo viên ở Hà Nội thực hiện dạy học qua truyền hình. Ảnh: Phan Anh
Lên top