Cô giáo trẻ được tôn vinh “Nhà giáo của năm 2019”

Cô giáo Vũ Bích Phương cùng các học trò thân yêu do cô chủ nhiệm. Ảnh: VBP
Cô giáo Vũ Bích Phương cùng các học trò thân yêu do cô chủ nhiệm. Ảnh: VBP
Cô giáo Vũ Bích Phương cùng các học trò thân yêu do cô chủ nhiệm. Ảnh: VBP
Lên top