Cô giáo ở Hà Nội bị tố cho học sinh tát bạn 50 cái bị kỷ luật ra sao?

Tuần qua, sự việc giáo viên cho học sinh tát bạn ở Trường Tiểu học Quang Trung đã gây bức xúc trong dư luận.
Tuần qua, sự việc giáo viên cho học sinh tát bạn ở Trường Tiểu học Quang Trung đã gây bức xúc trong dư luận.
Tuần qua, sự việc giáo viên cho học sinh tát bạn ở Trường Tiểu học Quang Trung đã gây bức xúc trong dư luận.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM