Cô giáo một trường quốc tế đánh học sinh bầm tím tay

Vết thương trên người học sinh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Vết thương trên người học sinh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Vết thương trên người học sinh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Lên top