Cô gái khuyết tật và hành trình 12 năm ‘chèo đò’ miễn phí cho học sinh

12 năm ‘chèo đò’ miễn phí cho học sinh của cô gái khuyết tật. Ảnh: Phạm Đông
12 năm ‘chèo đò’ miễn phí cho học sinh của cô gái khuyết tật. Ảnh: Phạm Đông
12 năm ‘chèo đò’ miễn phí cho học sinh của cô gái khuyết tật. Ảnh: Phạm Đông
Lên top