Có 2.332 điểm 10 tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội

Lên top