Có 0,37% giáo viên không đồng ý về chương trình giáo dục phổ thông mới

GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.
GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.
GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top