Clip: Màn nhảy cha cha cha của 1.000 cô trò ngày khai giảng gây "bão mạng"

Lên top