Chuyện phụ huynh "đòi lại quà" giáo viên ở Hà Nội: "Ôi, thật chua chát!"

Lạm thu tiền trường, bỏ hội phụ huynh, đòi quà giáo viên.
Lạm thu tiền trường, bỏ hội phụ huynh, đòi quà giáo viên.