Chuyên gia phân tích tình và lí vụ trường học "phá rào" đón học sinh

Sau khi bị phát hiện "phá rào" đón học sinh đến lớp, Trường Liên cấp Mầm non – Tiểu học – THCS Capitole (Sóc Sơn, Hà Nội) đã bị lập biên bản xử lí và dừng đón học sinh đến lớp. Ảnh: Thiều Trang.
Sau khi bị phát hiện "phá rào" đón học sinh đến lớp, Trường Liên cấp Mầm non – Tiểu học – THCS Capitole (Sóc Sơn, Hà Nội) đã bị lập biên bản xử lí và dừng đón học sinh đến lớp. Ảnh: Thiều Trang.
Sau khi bị phát hiện "phá rào" đón học sinh đến lớp, Trường Liên cấp Mầm non – Tiểu học – THCS Capitole (Sóc Sơn, Hà Nội) đã bị lập biên bản xử lí và dừng đón học sinh đến lớp. Ảnh: Thiều Trang.
Lên top