Chuyên gia mách nước nhận diện lạm thu đầu năm

Ông Nguyễn Viết Cẩn - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GDĐT TP. Hà Nội. Ảnh: VOV
Ông Nguyễn Viết Cẩn - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GDĐT TP. Hà Nội. Ảnh: VOV