Chuyên gia lên tiếng: Sử dụng cụm từ “thử ma túy cho học sinh” là không sai

Tranh cổ động phòng chống ma túy. Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn
Tranh cổ động phòng chống ma túy. Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn
Tranh cổ động phòng chống ma túy. Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn
Lên top