Chuyên gia hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị tâm lí cho trẻ lớp 1 học online

PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN dành lời khuyên, hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị  tâm lí cho trẻ lớp 1 học online
PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN dành lời khuyên, hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị tâm lí cho trẻ lớp 1 học online
PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN dành lời khuyên, hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị tâm lí cho trẻ lớp 1 học online
Lên top