Chuyển đổi Hội đồng thi tốt nghiệp cho thí sinh bị ảnh hưởng của dịch

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 6-8.7.2021
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 6-8.7.2021
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 6-8.7.2021
Lên top