Chương trình tiểu học mới: Nói giảm tải, sao lại tăng 500 giờ học?

Học sinh tiểu học ở Hà Nội thường học bán trú 2 buổi/ngày. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Học sinh tiểu học ở Hà Nội thường học bán trú 2 buổi/ngày. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Học sinh tiểu học ở Hà Nội thường học bán trú 2 buổi/ngày. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top