Chương trình sư phạm chất lượng cao của Thanh Hóa: 1 sinh viên vẫn mở lớp

Trường ĐH Hồng Đức hiện mới chỉ tuyển được 1 sinh viên cho ngành Toán ở chương trình đào tạo chất lượng cao.
Trường ĐH Hồng Đức hiện mới chỉ tuyển được 1 sinh viên cho ngành Toán ở chương trình đào tạo chất lượng cao.
Trường ĐH Hồng Đức hiện mới chỉ tuyển được 1 sinh viên cho ngành Toán ở chương trình đào tạo chất lượng cao.