Chương trình phổ thông mới: Góp ý tâm huyết của người muốn loại 'Chí Phèo' khỏi SGK

Thạc sĩ Nguyễn Sóng Hiền. Ảnh: NVCC
Thạc sĩ Nguyễn Sóng Hiền. Ảnh: NVCC
Thạc sĩ Nguyễn Sóng Hiền. Ảnh: NVCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM