Chương trình môn Vật lý mới: Thay đổi cách đánh giá

Chương trình Vật lý mới chú trọng các kỹ năng thực hành và năng lực vận dụng tri thức vào thực tiễn. Ảnh: Huyên Nguyễn
Chương trình Vật lý mới chú trọng các kỹ năng thực hành và năng lực vận dụng tri thức vào thực tiễn. Ảnh: Huyên Nguyễn
Chương trình Vật lý mới chú trọng các kỹ năng thực hành và năng lực vận dụng tri thức vào thực tiễn. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top