Chương trình môn Hóa học mới: Tăng tính thực hành, giảm tính toán

Học sinh Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội làm thí nghiệm hoá học. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội làm thí nghiệm hoá học. Ảnh: Huyên Nguyễn