Chương trình học chán là nguyên nhân khiến sinh viên "đứt gánh giữa đường"

Chương trình học chán là một trong những nguyên nhân khiến sinh viên có kết quả thấp dẫn đến bị đuổi học hay bỏ học giữa chừng. Ảnh minh hoạ: Trần Vương
Chương trình học chán là một trong những nguyên nhân khiến sinh viên có kết quả thấp dẫn đến bị đuổi học hay bỏ học giữa chừng. Ảnh minh hoạ: Trần Vương
Chương trình học chán là một trong những nguyên nhân khiến sinh viên có kết quả thấp dẫn đến bị đuổi học hay bỏ học giữa chừng. Ảnh minh hoạ: Trần Vương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM