Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới: “Không nên mang học sinh ra thí nghiệm”

Học sinh lựa chọn sách giáo khoa tại nhà sách Tiền Phong (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Học sinh lựa chọn sách giáo khoa tại nhà sách Tiền Phong (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Học sinh lựa chọn sách giáo khoa tại nhà sách Tiền Phong (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top