Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể: “Vỡ trận” đào tạo giáo viên?

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT. Ảnh: Đình Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT. Ảnh: Đình Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT. Ảnh: Đình Nam
Lên top