Chương trình giáo dục phổ thông mới: Không phân biệt môn chính, môn phụ

Đến nay trong ngành giáo dục không có văn bản nào quy định hay phân biệt môn chính, môn phụ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Đến nay trong ngành giáo dục không có văn bản nào quy định hay phân biệt môn chính, môn phụ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Đến nay trong ngành giáo dục không có văn bản nào quy định hay phân biệt môn chính, môn phụ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top