Chương trình giáo dục phổ thông mới: Điểm số không nên trở thành một cuộc đua

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên chương trình mới. Ảnh: Nguyễn Hà
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên chương trình mới. Ảnh: Nguyễn Hà
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên chương trình mới. Ảnh: Nguyễn Hà

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top