Chương trình GDPT mới: Học 2 buổi/ngày sao lại là giảm tải?

GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên chương trình GDPT trả lời tại họp báo. Ảnh: HN
GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên chương trình GDPT trả lời tại họp báo. Ảnh: HN
GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên chương trình GDPT trả lời tại họp báo. Ảnh: HN