"Chúng ta đang hiểu sai về quá tải, vì thế chương trình mới thực chất sẽ tăng tải"

GS Đinh Quang Báo cho rằng vấn đề quá tải vẫn đang là vấn đề nhức nhối trong giáo dục. Tuy nhiên, xã hội lại đang hiểu chưa đúng về quan niệm “tải”. Ảnh: Huyên Nguyễn
GS Đinh Quang Báo cho rằng vấn đề quá tải vẫn đang là vấn đề nhức nhối trong giáo dục. Tuy nhiên, xã hội lại đang hiểu chưa đúng về quan niệm “tải”. Ảnh: Huyên Nguyễn
GS Đinh Quang Báo cho rằng vấn đề quá tải vẫn đang là vấn đề nhức nhối trong giáo dục. Tuy nhiên, xã hội lại đang hiểu chưa đúng về quan niệm “tải”. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top