Chung kết Đường lên đỉnh Olympia: Quán quân năm 20 sẽ gọi tên ai?

4 nhà leo núi trong trận chung kêt Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: VTV
4 nhà leo núi trong trận chung kêt Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: VTV
4 nhà leo núi trong trận chung kêt Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: VTV
Lên top