Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2018: Đây là quán quân trong lòng khán giả

Lê Thanh Tân Nhật được nhiều khán giả bình chọn có khả năng là quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018.
Lê Thanh Tân Nhật được nhiều khán giả bình chọn có khả năng là quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018.
Lê Thanh Tân Nhật được nhiều khán giả bình chọn có khả năng là quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top