Chùm ảnh: Giáo sư Ngô Bảo Châu với sinh viên Huế

Giáo sư Ngô Bảo Châu. Ảnh: NĐT
Giáo sư Ngô Bảo Châu. Ảnh: NĐT