Chuẩn bị phương án tổ chức kỳ thi THPT 2019 và áp dụng chương trình sách giáo khoa mới