Chuẩn bị khai giảng vùng lũ lụt: Giáo viên cõng gạo lội bùn hàng chục km cho học sinh

Điểm trường Khu Lìn của Trường Tiểu học Trung Lý 2 (huyện Mường Lát) bị bùn đất bao vây sau lũ.
Điểm trường Khu Lìn của Trường Tiểu học Trung Lý 2 (huyện Mường Lát) bị bùn đất bao vây sau lũ.
Điểm trường Khu Lìn của Trường Tiểu học Trung Lý 2 (huyện Mường Lát) bị bùn đất bao vây sau lũ.
Lên top