Chuẩn bị cho năm học mới, TP.HCM tuyển thêm 365 giáo viên