Chưa thay sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2019-2020

Bộ GDĐT đã quyết định sẽ lùi thời gian thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 thay vì 2019-2020 như dự kiến. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ GDĐT đã quyết định sẽ lùi thời gian thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 thay vì 2019-2020 như dự kiến. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ GDĐT đã quyết định sẽ lùi thời gian thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 thay vì 2019-2020 như dự kiến. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top