VỤ 1.405 GIÁO VIÊN Ở CÀ MAU CÓ NGUY CƠ MẤT VIỆC:

Chưa chấm dứt HĐLĐ với 1.405 giáo viên vào ngày 1.9

Họp báo thông tin chính thức vụ 1.405 GV có nguy cơ mất việc. Ảnh: N.HỒ
Họp báo thông tin chính thức vụ 1.405 GV có nguy cơ mất việc. Ảnh: N.HỒ
Họp báo thông tin chính thức vụ 1.405 GV có nguy cơ mất việc. Ảnh: N.HỒ
Lên top