Chưa bổ sung sách giáo khoa vào danh mục Nhà nước định giá

Thường vụ Quốc hội chưa bổ sung sách giáo khoa vào danh mục nhà nước định giá. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.
Thường vụ Quốc hội chưa bổ sung sách giáo khoa vào danh mục nhà nước định giá. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.
Thường vụ Quốc hội chưa bổ sung sách giáo khoa vào danh mục nhà nước định giá. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.
Lên top