Chữ VN song song 4.0: Xin đừng bàn đến nữa

Ngay sau khi thông tin "Chữ VN song song 4.0" được cấp bản quyền đăng tải trên mạng xã hội đã nổ ra cuộc tranh luận gay gắt.
Ngay sau khi thông tin "Chữ VN song song 4.0" được cấp bản quyền đăng tải trên mạng xã hội đã nổ ra cuộc tranh luận gay gắt.
Ngay sau khi thông tin "Chữ VN song song 4.0" được cấp bản quyền đăng tải trên mạng xã hội đã nổ ra cuộc tranh luận gay gắt.
Lên top